Wood Species 

 

Meer Hout, Minder CO2

Bouwen met hout is de meest duurzame manier van bouwen, hout stoot namelijk geen CO2 uit maar slaat het juist op.
Hout is goed herbruikbaar. Daarnaast zorgt hout voor een gezond en prettig binnenklimaat.

En....hout is natuurlijk gewoon mooi.

 

Houtsoorten

  • American Yellow Pine
  • American Poplar
  • African Ayous
  • American White Oak
  • American Red Oak
  • Beech

eea afhankelijk van de beschikbaarheid.  

Waarom voorkeur voor American Yellow Pine ?

Duurzaamheid houdt niet op bij toepassing van een houtsoort met als oorsprong een duurzaam bos, nee....in onze ogen begint duurzaamheid daar en dienen we niet alleen naar de herkomst maar vooral ook naar de toepassing te kijken.

SHILUVIT® producten worden doorgans binnen toegepast en/of onder een luifel aldus beschermd tegen weer en wind. De levensduur van de SHILUVIT® producten zal dan ook naar verwachting minimaal gelijk zijn aan de levensduur van het gebouw waarin de producten worden toegepast.

DE VRAAG  die zich men dient te stellen is dan ook: “Waarom een langzaam groeiende houtsoort zoals eiken toe passen als een zelfde sfeer verkregen kan worden met een duurzamere houtsoort als American Yellow Pine ?” Deze houtsoort kan op kleur gebracht worden gelijkend aan bijvoorbeeld eiken.

Voor beide SHILUVIT® producten is de levensduur minimaal gelijk aan de levensduur van de omgeving dus op het gebied van duurzaamheid heeft het toepassen van houtsoorten als eiken geen toegevoegde waarde, het is eerder tegengesteld, door de inzet van schaarse producten wordt er onnodig druk op de natuur uitgeoefend.

 

Herkomst

Yellow Pine komt uit uitgestrekte productiebossen. De aanplantingen zijn niet alleen economisch, maar ook ecologisch belangrijk. Tijdens de eerste levensjaren bestrijdt het bosbeheer actief de aangroei van loofhout, zodat de aangeplante dennen in hun groei niet worden gestuit. Bij zowel de eerste dunningskap (na ongeveer 12 jaar) als de tweede (na ongeveer 24 jaar), én bij de eindkap (na ongeveer 35 jaar) wordt het loofhout gekapt. Zo groeit er in de tussenperioden een hakhoutbos van uiteenlopende loofboomsoorten en struiken.
 

Kleur en tekening

Het kernhout is licht geelbruin en heeft een sterke hars- of terpentijnkleur. Het spinthout is witachtig geel en breed – ook bij kaprijpe bomen. Het hout gaat abrupt over van vroeg- naar laathout. Dat is goed te zien aan de duidelijke en scherp afgetekende groeiringen. Het laathout is ook donkerder dan het vroeghout. Het contrast is het grootst op het kopse vlak. Het hout heeft een fijne tot matige nerf en een rechte draad. Op kwartier gezaagd vertoont het strepen, op dosse duidelijke vlammen.


SHILUVIT BV

Everdenberg 11-b
4902 TT Oosterhout
The Netherlands

Tel : +31 (0)162 768 025
Mail : info@shiluvit.com

Chamber of Commerce : 50963104
VAT nr. : NL8230.19.810.B01 

Shiluvit BV is a subsidiary of DNS international
www.DNS-international.com

Algemene voorwaarden
Disclaimer